Trang chủ » Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

bởi Mr. Huy Thám tử

Bạn truy cập vào thamtutu.net xin vui lòng đọc những thông tin và điều khoản truy cập, bảo mật sau:

1. Không được sao chép (copy) nội dung dịch vụ, truyện, các bài viết, thông tin từ website này.
2. Truyện, các thông tin, bài viết được đăng tải trên www.thamtutu.net  phục vụ mục đích cho quý vị tham khảo và hoàn toàn miễn phí.
3. Các bài viết, câu chuyện, nhân vật, tên nhân vật đều được thay đổi nhằm mục đích bảo mật tuyệt đối thông tin.

Ban Quản trị thamtutu.net

Tham gia bình luận