Đằng sau những người đàn bà đẹp là điều gì?

Tham tu – Tôi lặng người nghe chị nói chuyện điện thoại: “Tưởng khỏe mạnh, vạm vỡ lắm, nào ngờ cũng chỉ là cau điếc. Số tao đen ... Xem chi tiết →