trang trai cho meo

Vết rạn (P2)

Kỳ 2: Gã đồ tể đáng nghi Nhập cuộc điều tra tại trang trại chó mèo, Mr. Huy nhận thấy một kẻ khả nghi. Đó là gã đồ tể cao lớn, đen trùi ... Xem chi tiết →