Thám tử tài ba từ ADN

Colin Pitchfork – một thợ nướng bánh mỳ 27 tuổi ở Anh – chiếm vị trí đặc biệt trong biên niên sử của ngành cảnh sát bởi đã bị chính ... Xem chi tiết →