Đau lòng khi biết mẹ ngoại tình

Bố mất sớm. Long và mẹ nương tựa nhau mà sống, mẹ Long cũng đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn kinh doanh buôn bán ở cửa hàng, để nuôi Long ăn ... Xem chi tiết →