Thám tử phải có khả năng nhạy bén quan sát tinh tế.

  Chẳng cần bạn phải có một vè bề ngòai hút hồn như các tài tử, diễn viên xinh đẹp nhưng quan trọng nhất là con mắt tinh đời và khả năng ... Xem chi tiết →