Cùng nghe thám tử tư kể chuyện nghề nghiệp

Công việc của ông luôn đòi hỏi phiêu lưu, thông minh, bản lĩnh và sẵn sàng chấp nhận tai nạn nghề nghiệp. Ông chính là Jay Groob- một thám tử ... Xem chi tiết →