Kì án: Mẻ lưới cuối cùng…(Phần 1)

Danh cúp điện thoại, xoay người lại, trên mặt cười rất miễn cưỡng. “Bọn bắt cóc tống tiền lại gọi điện thoại tới “Anh ta ngừng một ... Xem chi tiết →

CHIÊU TRÒ THÁM TỬ DÀNH CHO KẺ BẮT CÓC

Tình trạng ngày nay, những giới trẻ thường quen biết nhau trên mạng, rồi kết thân thành bạn bè thì không có gì là lạ. Gia đình anh Minh, có đứa ... Xem chi tiết →