Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2016

Thám tử vạch tội ác trong ly nước của kẻ ngoại tình

Trước hoặc sau mỗi lần ân ái với người tình, Nam đều tìm mua một loại thuốc. Bằng nghiệp vụ của mình, thám tử...
error: Content is protected !!